Twoja firma potrzebuje księgowej?

Podstawowym obszarem działalności jest kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa podmiotów, o różnych profilach działalności oraz formie prawnej. Klientami biura są zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe, stowarzyszenia i spółki prawa handlowego. Proponowana przez biuro oferta obejmuje kompleksową obsługę finansowo-księgową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta

Oferowane usługi

Księgi Handlowe

Ze względu na złożony charakter obsługi ksiąg handlowych, cena usług ustalana jest indywidualnie z klientem  i zależy między innymi od sposobu obsługi, ilości dowodów księgowych, rocznych obrotów, specyfiki działalności, używanych programów magazynowych oraz od  liczby zatrudnianych pracowników.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Koszt obsługi  ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od sposobu obsługi, ilości dokumentów księgowych, charakteru działalności, rocznych obrotów, liczby pracowników oraz ewentualnie programów magazynowo-handlowych używanych przez klienta.

Ryczałt Ewidencjonowany

Cena usługi uzależniona jest od tego, czy klient jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz od ilości dokumentów księgowych.

Kadry i płace

Cena uzależniona jest między innymi od zakresu obsługi, charakteru zatrudnienia, sposobu rozliczenia czasu pracy oraz ilości zatrudnionych pracowników.

Roczne zeznania podatkowe dla osób fizycznych, w tym również dla osób które rozliczają przychody od zagranicznych podmiotów

Cena usługi uzależniona jest od ilości odliczeń, czy rozliczenie jest indywidualne czy wspólnie z małżonkiem oraz od tego, czy podatnik uzyskiwał dochody za granicą (załącznik PIT/ZG)

Pozostałe usługi

Dodatkowe usługi wyceniane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta oraz zakresu wybranej usługi.

Nasza Oferta

Biuro Rachunkowe AJ-TAX prowadzi działalność na podstawie wydanego przez Ministra Finansów Certyfikatu Księgowego nr 49302/2011, potwierdzającego kwalifikacje oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wymagane przy wykonywaniu tego rodzaju usług oraz pracuje na najnowocześniejszych programach księgowych, aktualizowanych na bieżąco, tym samym dostosowanych do aktualnych przepisów podatkowych.

Podstawowym obszarem działalności jest kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa podmiotów o różnych profilach działalności i formach prawnych. Klientami biura są zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe, stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego. Proponowana przez biuro oferta obejmuje kompleksową obsługę finansowo-księgową, dostosowaną do indywidualnych oczekiwań każdego klienta.

Biuro zapewnia pełne reprezentowanie klienta przed urzędami, również podczas kontroli oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zapewnia dojazd do klienta.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, wyślij wiadomość lub zadzwoń!

kontakt

Biuro Rachunkowe AJ-TAX
ul. Budowlanych 5, 43-100 Tychy
(budynek przychodni VitaMed+, I piętro)
NIP: 6462616098
REGON: 243352200
e-mail: biuro@ajtax.pl
telefon: 790 210 021

    Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe AJ-TAX Aleksandra Łozyk z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Budowlanych 5. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności