Księgi Handlowe

Ze względu na złożony charakter obsługi ksiąg handlowych, cena usług ustalana jest indywidualnie z klientem  i zależy między innymi od sposobu obsługi, ilości dowodów księgowych, rocznych obrotów, specyfiki działalności, używanych programów magazynowych oraz od  liczby zatrudnianych pracowników.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Koszt obsługi  ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od sposobu obsługi, ilości dokumentów księgowych, charakteru działalności, rocznych obrotów, liczby pracowników oraz ewentualnie programów magazynowo-handlowych używanych przez klienta.

Ryczałt Ewidencjonowany

Cena usługi uzależniona jest od tego, czy klient jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz od ilości dokumentów księgowych.

Kadry i płace

Cena uzależniona jest między innymi od zakresu obsługi, charakteru zatrudnienia, sposobu rozliczenia czasu pracy oraz ilości zatrudnionych pracowników.

Roczne zeznania podatkowe dla osób fizycznych, w tym również dla osób które rozliczają przychody od zagranicznych podmiotów

Cena usługi uzależniona jest od ilości odliczeń, czy rozliczenie jest indywidualne czy wspólnie z małżonkiem oraz od tego, czy podatnik uzyskiwał dochody za granicą (załącznik PIT/ZG)

Pozostałe usługi

Dodatkowe usługi wyceniane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta oraz zakresu wybranej usługi.